Skip to Content

YAPIM

UET Uran, yapım, montaj ve proje yönetimi alanlarında bütünlüklü ve nitelikli müteahhit hizmetleri sunarken, projelerin zamanında ve bütçesi dahilinde tamamlanabilmesi için gerekli tüm planlama, lojistik ve programlamayı sağlamak adına ihtiyaç duyulan tüm kaynakları kullanmaktadır. Küresel bir yaklaşım benimseyen UET Uran, tüm taahhütlerinde, yerel ve uluslararası mevzuatlardan doğan tüm gereklilikleri eksiksiz yerine getirmektedir.

Başlıca Taahhüt Alanlarımız; İnşaat
-Fabrikalar, hangarlar, depolar ve lojistik tesisler gibi endüstriyel tesis inşaatları
-Her tür çelik ve kompozit yapılar
-Su ve atık su şebekeleri ve pompa istasyonları
-Yüksek betonarme baca ve soğutma kuleleri
-Üst Yapı İşleri

Enerji
-Termik Santralleri (Kömür Yakıtlı)
-Doğal Gaz Güç Santralleri
-Rüzgar Enerjisi Santralleri
-Güneş Santralleri
-Jeotermal Enerji Santralleri

Enerji santral sistemleri
-Kazan Montajı (Basınçlı ve Basınçsız Parçalar Için)
-Türbin - Jenerator Montajı
-Kömür ve Kül Sistemleri Kurulumu
-Soğutma Sistemleri Kurulumu
-Elektrofiltreler & Baca Gazı Arıtma Sistemleri
-Atık Isı Kazanları
-Su Tasviye Sistemleri
-Basınçlı Borulama
Petrol ve Gaz / Petrokimya
-Gaz İşleme Tesisi
-Amonyak ve Üre Tesisleri
-Rafineri Üniteleri; Distilasyon, Hidrokraking, İzomerizasyon, Kok, Gazometre
-Kompresör İstasyonları
-Proses Borulama

Maden
-Kırma – Eleme – Öğütme Tesisleri
-Cevher Hazırlama ve Taşıma Sistemleri
-Depolama ve Ayrıştırma Tesisleri
Sanayi Tesisleri
-Çimento Fabrikaları
-Demir – Çelik Fabrikaları; Sinter, Haddehane, Kömür ve Cevher Hazırlama, Çelikhane
-Konveyör ve Toz Toplama Sistemleri
-Atık Su Arıtma, Geri Dönüşüm ve Katı Atık Depolama ve Yakma Tesisleri
  • Work