Skip to Content

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

UET Uran'da, "Entegre Yönetim Sistemi" müşteri ihtiyaçlarına ve proje gerekliliklerine tam uyum sağlayacak bir performans göstergesi olarak algılanır ve müşteri memnuniyeti, en önemli hususlardan biri olarak kabul edilir. UET Uran olarak, müşterilerimize her zaman yüksek kalitede çözümler sunmayı, sunduğumuz tüm hizmetlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda kabul görmesini ve müşteri beklentilerini karşılamasını hedeflemekteyiz. Bu yüzden, tüm personelimizle aşağıda belirtilen ilkelerin üzerinde önemle durmaktayız:

Bu yüzden, tüm personelimizle aşağıda belirtilen ilkelerin üzerinde önemle durmaktayız: - Entegre Yönetim Sisteminin standartların gereklilikleri doğrultusunda yönetilmesi ve devamlılığının sağlanması, - Kalite, enerji, çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini esas alarak ilgili mevzuata uyulması, - Tüm süreç, ürün ve hizmet kalitesinde sürekli iyileştirme yapılması, - Enerji Yönetim Sistemi hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflerin gerçekleşmesinde gayret gösterenlerin ödüllendirilmesi, - Enerji ve zaman gibi kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmak, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek, gelişmiş ürün ve üretim teknolojilerini kullanmak - Tüm personelin Entegre Yönetim Sistemi sürecine katılmasının sağlanması ve takım çalışmasının geliştirilmesinin desteklenmesi,
- Firmamızın enerji verimliliğini yükseltmek için gerekli olan, süreç ve sistemleri oluşturarak, bu süreç ve sistemlerin uygulanmasını ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, - Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim sistemine uygulanması ve sürekli gözden geçirilerek iyileştirilmesi, Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, müşteri beklentilerini aşan bir kalite standardı ve %100 müşteri memnuniyeti sağlanması hedeflenmektedir. Ürün ve hizmet kalitesinin belirleyici öğeleri olan uzmanlık, deneyim, proje yönetimi, teknolojik alt yapı, mevzuat bilgisi ile UET URAN, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001 ve ISO 50001:2018 Standartları çerçevesinde, söz konusu Yönetim Sistemi Stratejilerine uygun olarak nitelikli hizmet sunmayı ve bunun sürekliliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.
  • Work