Skip to Content

Yüksek Fırın Gazı 2 nolu Yakma Bacasının Yenilenmesi

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş (ERDEMİR) Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü sınırları içerisindeki “Yüksek Fırın Gazı 2 nolu Yakma Bacasının Yenilenmesi” işi için ERDEMİR ile sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu iş kapsamında, mevcut baca sökülecek ve tüm mühendislik, tedarik, yapım, test ve devreye alma işleri gerçekleştirilerek yenilenecektir.