Skip to Content

Çanakkale Çan 18 Mart Termik Santrali Kireçtaşı Öğütme Tesisi

UET Uran Endüstri Tesisleri Çanakkale Çan 18 Mart Termik Santrali Kireçtaşı Öğütme Tesisi EPC (Tasarla-Tedarik Et-Yapım) işini üstlenmiştir. Sözleşme 16.09.2020 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğü ve firmamız arasında imzalanmış olup, kurulacak tesisin 18 Mart Termik Santrali’nin akışkan yataklı kazanı ve yeni kurulmuş olan baca gazı arıtma tesisine öğütülmüş kireçtaşı tedarik etmesi hedeflenmektedir.