Skip to Content

Sağlık İş Güvenliği ve Çevre Politikası

UET URAN, işin yapımı esnasında oluşabilecek etkilerden insanları ve çevreyi korumayı ilk amaç edinmiştir. Bizim işimizde başarılı olmak için, tüm seviyelerde tüm risklerin planlı ve sistematik şekilde tanımlanması, elenmesi ve azaltılması gereklidir. Sağlık, güvenlik ve çevre risklerinin denetimi ilk önceliktir. Bu yönetim anlayışı, kendini: "İnsanı koru, Çevreyi koru. Sıfır kaza için çalış." sloganlarında da göstermektedir.

UET URAN, tüm iş aktivitelerinde işin gerektirdiği ulusal ve uluslararası standartlar ve talimatlar ile sağlık, iş güvenliği ve çevre yönetmelik ve kanunlarına harfiyen uyacağını beyan eder. Bu doğrultuda aşağıdaki gereklilikleri sağlayacak ve düzenleyeceği bir metodoloji ile bunu etkin şekilde uygulayacaktır: - Sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılması, Olası kazalardan kaçınmak amacıyla plan yapılması, prosedürlerin oluşturulması, uygulamalarının ve devamlılığının sağlanması, - Projenin her aşamasında eğitim ve ödüller ile İSİG farkındalığının oluşturulması ve korunması, - Çalışanlar arasında İSİG ile ilgili konularda açık sözlülük ve katılımın desteklenmesi; - Çalışanlara uygun ve gerekli İSİG eğitimlerinin sağlanması;
- Tüm faaliyetlerde, çevresel hususlar ile ilgili gerekli özenin gösterilmesi yoluyla risk seviyesinin mümkün olan en düşük dereceye indirilmesinin sağlanması - Alan, enerji ve malzeme kaynaklarını etkin şekilde kullanmak için planlama yapılması, - Çevre üzerinde olumsuz etkisi olduğu bilinen emisyon, atık su ve atık maddelerin bertaraf edilmesi, boşaltımının ortadan kaldırılması ve/veya azaltılması için çalışılması UET URAN olarak temel amaçlarımızdan biri; çalışanlar ve topluma açık bir şekilde yaklaşarak sadece ilgili kurum ve kuruluşlarla iyi iletişim kurulması değil, toplumun geneline geniş ölçekte katma değer sağlamaktır.
  • Work